Kiedy należy wykonać biopsję?

Decyzję o przeprowadzeniu biopsji oraz interpretacji wyników powinien podejmować wykwalifikowany lekarz weterynarii. Zabieg ten u zwierząt jest wykonywany w różnych sytuacjach i zależy od konkretnego przypadku. Oto kilka okoliczności, w których może być konieczne przeprowadzenie biopsji u zwierzęcia.

Biopsja zwierząt jako element diagnostyki

Prowadząc klinikę weterynaryjną w Krakowie, biopsję u zwierzęcia wykonujemy w celu zdiagnozowania różnych chorób, takich jak nowotwory, infekcje, choroby skóry, zmiany w narządach wewnętrznych itp. Próba tkankowa pozwala na ocenę patologiczną i identyfikację charakterystycznych zmian, co pomaga w ustaleniu dokładnej diagnozy. W niektórych przypadkach, szczególnie przy podejrzeniu nowotworu u zwierzęcia, biopsja może być wykorzystywana do monitorowania postępu choroby i oceny skuteczności terapii. Powtórne badanie próbki tkankowej po określonym okresie może dostarczyć informacji o zmianach w tkance i skuteczności podjętego leczenia.

Czy można wykonać biopsję w celu badań genetycznych?

Jak najbardziej biopsja może być wykonywana w celu przeprowadzenia badań genetycznych, szczególnie w przypadku dziedzicznych chorób lub anomalii. Pozwala to na identyfikację konkretnych mutacji genetycznych, które mogą być przyczyną występowania określonych problemów zdrowotnych u zwierzęcia. Biopsja może też być stosowana do oceny uszkodzeń tkanek, takich jak zmiany zapalne, blizny, zmiany zwyrodnieniowe itp. Próba tkankowa umożliwia dokładne zbadanie struktury i składu tkanek, co może być istotne dla określenia odpowiedniego planu leczenia. Każdorazowo decyzję o konieczności wykonania zabiegu podejmuje lekarz weterynarii, dlatego w razie niepokojących objawów u zwierzęcia warto zgłosić się do kliniki leczenia zwierząt.