Jak wygląda badanie płynu mózgowo-rdzeniowego przy objawach zapalenia mózgu?

Jeśli u zwierzęcia występują takie objawy jak kręcenie się w koło, napady padaczkowe czy osłabienie kończyn tylnych, możliwe jest, że doszło do zapalenia mózgu. Stan ten może być wywołany przez grzyby, bakterie, wirusy i pasożyty albo przyczyna może być immunologiczna, lub idiopatyczna. Aby sprawdzić, jaki jest powód zapalenia mózgu, wykonuje się różne badania, w tym badanie płynu mózgowo-rdzeniowego.

W jaki sposób pobierany jest materiał do badania?

Płyn mózgowo-rdzeniowy pobiera się w znieczuleniu ogólnym. Miejsce wkłucia przygotowuje się tak, jak do zabiegu chirurgicznego. Płyn można pobrać przeprowadzając punkcję potyliczną lub poprzez punkcję lędźwiową. Nakłucie lędźwiowe zwiększa ryzyko zanieczyszczenia próbki krwią. W zależności od miejsca, z którego pobierany jest materiał, stężenie części substancji w płynie może się różnić. Z tego powodu, jeśli konieczne będzie ponowne pobranie próbki, powinna być ona pobierana z tego samego miejsca.

Płyn podczas pobierania spływa samoistnie z igły do probówki. Aby przeprowadzić badanie, potrzebne jest 1 – 2 ml płynu.

Materiał pobierany zwykle jest do jałowych probówek bez dodawania innych substancji. Próbka musi trafić do laboratorium w możliwie jak najkrótszym czasie, ponieważ po godzinie od pobrania płynu zachodzą w nim zmiany.

Jak wykonywane jest badanie płynu mózgowo-rdzeniowego?

Aby móc zbadać płyn mózgowo-rdzeniowy, konieczne jest również przekazanie do laboratorium krwi lub surowicy zwierzęcia. Jest to potrzebne, aby była możliwość porównania różnych parametrów. Płyn mózgowo-rdzeniowy ocenia się pod kątem barwy, przejrzystości, liczby i składu komórek oraz tendencji do krzepnięcia. Poza tym sprawdzane jest stężenie glukozy i białka całkowitego. Oceniane jest także krwawienie podpajęczynówkowe. W zależności od podejrzeń badanie może być rozszerzone o kolejne parametry np. posiew mikrobiologiczny czy test na występowanie przeciwciał. Do części badań konieczne jest zagęszczenie komórek. Najlepszą i najczęściej stosowaną metodą badania płynu jest technika cytowirowania.