echo serca u zwierząt

Jak przebiega badanie echo serca u zwierząt?

Echokardiografia, czyli badanie echo serca u zwierząt, to jedna z technik pozwalających na zbadanie struktur serca i naczyń krwionośnych. Dzięki niemu uzyskuje się na ekranie obraz (echo) wiązek fal ultradźwiękowych, które pokazują grubości ścian serca, oraz wielkość lewego przedsionka, lewej komory, prawego przedsionka i prawej komory. Dzięki badaniu z użyciem dopplera i dopplera kolorowego uzyskujemy informacje o prędkości i kierunku przepływu przez zastawki oraz główne naczynia krwionośne, aortę i tętnicę płucną. Badanie to umożliwia także zdiagnozowanie płynu w worku osierdziowym oraz zmian nowotworowych w obrębie serca.

Echo serca pozwala zdiagnozować choroby wrodzone serca i zastawek takie jak:

 • PDA przetrwały przewód tętniczy Botalla,
 • SAS podzastawkowe zwężenie aorty,
 • PS zwężenie tętnicy płucnej,
 • VSD ubytek w przegrodzie międzykomorowej,
 • ASD ubytek w przegrodzie miedzyprzedsionkowej,
 • Tetralogia Fallota i inne.

Jakie są wskazania do przeprowadzenia badania echo serca?

Do najbardziej niepokojących objawów, które mogą świadczyć o chorobach serca zaliczamy:

 • kaszel oraz krztuszenie się,
 • słyszalny szmer w sercu stwierdzony u lekarza weterynarii pierwszego kontaktu,
 • dyszenie po wysiłku fizycznym oraz niechęć do aktywności,
 • znacząca utrata masy,
 • omdlenia i zasłabnięcia,
 • język w sinym kolorze,
 • kołatanie serca wyczuwane przez właścicieli.

Echo serca stanowi także pierwszy krok w diagnostyce chorób nabytych takich jak endokardioza czy kardiomiopatia rozstrzeniowa DCM. Pierwsza z wymienionych stanowi najczęstszą chorobę serca występującą u psów (aż 75% przypadków) i polega na zmianie w strukturze zastawek, które nie są w stanie w sposób prawidłowy spełniać swojej funkcji. Natomiast kardiomiopatia rozstrzeniowa (DCM) stanowi zcieńczenie ściany mięśnia sercowego, i prowadzi ostatecznie do niewydolności serca.

Przebieg badania echo serca u zwierząt

Badanie echo serca jest bezinwazyjne i bezbolesne, wymaga jednak stosowania się do pewnych procedur. Przeprowadza się je u zwierzęcia, które zostało ułożone na stole zabiegowym. Potrzebne jest także uspokojenie zwierzęcia przez właściciela , procedura jest dość czasochłonna i może trwać nawet do 40 min, w czasie gdy lekarz przy użyciu specjalnego aparatu USG dokonuje pomiarów serca, w tym rejestruje przepływ krwi przez zastawki. W Przychodni Weterynaryjnej DR HAU, dzięki klinicznej klasy aparatowi USG wyposażonemu w 2 głowice sektorowe, badania echo serca przeprowadzane są nawet u tak małych zwierząt jak szczury czy fretki, choć zdecydowanie najczęściej u kotów oraz psów.

Echokardiografia u zwierząt to często pierwszy krok w diagnostyce i późniejszym, prawidłowym leczeniu chorób serca, zarówno wrodzonych jak i nabytych.