Chirurgia kręgosłupa u zwierząt?

Cytologia jest badaniem polegającym na laboratoryjnej ocenie komórek i jest przeprowadzana również u zwierząt. Dokonuje się jej w celu wykrycia patologicznych zmian, a także określenia terminu krycia i sprawdzenia cyklu płciowego u kotek i suk. Jakie są zalety badania cytologicznego i w jaki sposób jest ono przeprowadzane?

Jakie są zalety badania cytologicznego u zwierząt?

Choć procedura ta nie gwarantuje lekarzowi weterynarii ostatecznego rozpoznania wielu chorób, to ma wiele zalet, dzięki którym może być ona przeprowadzana, m.in. zawęża liczbę możliwych diagnoz. Przede wszystkim jest niekłopotliwa dla pacjenta, głównie ze względu na możliwość jej przeprowadzenia bez znieczulenia, a nawet sedacji (uspokojenia). Dodatkowo jest to kontrola pozwalająca na uzyskanie diagnozy szybko, praktycznie w każdym gabinecie weterynaryjnym. Szczególnym typem badania cytologicznego jest badanie wymazów pochwowych, pozwalające na skontrolowanie zmian stężenia hormonów, wywołujących zmiany w rejonie nabłonka pochwowego. Pozwala to m.in. na określenie fazy cyklu zwierzęcia przeznaczonego do rozrodu, co może być bardzo użyteczne dla właścicieli.

Jakie próbki pobierane są w badaniu cytologicznym?

Podczas cytologii można pobierać próbki ze skóry, stawów, jamy otrzewnej i opłucnej, tchawicy, oskrzeli, pochwy, szpiku kostnego, płynu mózgowo-rdzeniowego, ucha, gardła, napletka i spojówki oka. Dokonuje się tego za pomocą wymazów, skrobania, odcisków, a także biopsji cienkoigłowej, przy tym ta ostatnia uznawana jest za najlepszą metodę pobierania próbek. Taka biopsja umożliwia sprawdzenie rodzaju oraz liczebności komórek, które są zlokalizowane w rejonie zmiany, a także obecności czynników zakaźnych takich jak bakterie, pasożyty lub grzyby. Jej kolejnym atutem jest możliwość pozyskania materiału ze zdecydowanie głębszych partii zmiany przy użyciu cienkiej igły o średnicy równej 1 mm, dzięki czemu unika się zanieczyszczenia, co często ma miejsce podczas pobierania materiału np. drogą wymazu.

Badania cytologiczne zwierząt są przeprowadzane w każdym dobrym gabinecie weterynaryjnym i umożliwiają wydanie szybszej i bardziej rzetelnej diagnozy.